Home page > Nabídka služeb > Odborná správa lesů a kompletní zajištění lesnických činností

Odborný lesní hospodář (OLH)

OLH je státem (§ 37 lesního zákona) ustanovená pozice, jež má zajistit odbornou úroveň hospodaření v lesích. Dle zákona je vlastník povinen hospodařit na lesním majetku v součinnosti s OLH. Vlastníci lesa do 50ha mají ze zákona výkon odvorné správy lesa zdarma, pokud si OLH nevyberou sami. Výkon OLH ze zákona přednostně zajišťují Lesy ČR, s.p., většinou prostřednictvím svých revírníků.Kompletní zajištění lesnického hospodaření

Více o cenách

Kontakty

Nemá na vás státem přidělený OLH čas?

Potřebujete na svém majetku větší hloubku odborné správy?

Uvítal byste pro svůj les kompletní zajištění lesnického hospodaření včetně výkonu funkce OLH?To vše může pro Vás firma Ing. Josef Tezner zajistit v obvyklých cenách, ve vysoké kvalitě prováděných prací.

Rádi si na Vás najdeme dost času abychom si vyslechli Vaše představy a poskytli profesionální poradenství v oblasti LH.

Za firmu Ing. Josef Tezner je odborným garantem pro LH Ing. Josef Tezner ml. s licencí OLH a praxí v oboru.

Stránku aktualizoval 23.2.2017 Josef Tezner ml.