firma Josef Tezner

Ochrana lesa a životního prostředí

Vám předkládá k nahlédnutí

nabídku služeb v ochraně lesa a životního prostředí

Detaily, ceny, ... je možno konzultovat po telefonu 605 290 889, nebo je probrat třeba na schůzce sjednané elektronickou poštou ochrana.lesa@tiscali.cz

*** les *** louka *** zahrada *** vodní plochy *** rybníkářství

Naše specializace zní:

Aplikace chemických přípravků při ochraně a pěstování lesa, na loukách, vodních plochách i zahradách.

Zpřesňování prahu hospodářské škodlivosti a ekonomické zhodnocení navrženého ochranného opatření.

Prodej a poradenství k přípravkům na ochranu rostlin v lesnictví a zemědělství

Dodávka přípravků k ochraně rostlin na určené místo v požadovaném termínu.

Poskytování odborných informací a konzultace v problematice ochrany rostlin a lesních kultur

Služby odborného lesního hospodáře – více >>>

Kompletní zajištění lesnických činností - více >>>

Pěstební činnosti v lesním hospodářství – více >>>

CENNÍK PĚSTEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2018

Poradenská služba v oblasti odchovu a chovu ryb

Kontakt

Ozvěte se a dohodneme se

ing. Josef Tezner st.

Tyto stránky pro Vás „oblékl“ Josef Tezner ml.

web@joste.cz

publikováno na serveru www.joste.cz